miercuri, 19 martie 2014

Prezentarea localitatii

Suprafata: 8264 ha
Intravilan: 111,50 ha
Extravilan: 8152,50 ha
Populatie: 4224
Gospodarii: 1544
Nr. locuinte: 1750
Nr. gradinite: 5
Nr. scoli: 5
Numele localitatilor aflate in administratie:
Bucovăţ, Cârligei, Palilula, Leamna de Jos, Leamna de Sus, Sărbătoarea
Asezarea geografica:
Comuna Bucovăţ este aşezată la 6 km de oraşul Craiova
Comuna Bucovăţ este formată din cinci sate: Sărbătoarea, Leamna de Sus, Leamna de Jos, Palilula, Cârligei, având o suprafaţă totală de 8264 ha şi o populaţie de 4224 de locuitori
Cadrul natural geografic în care este aşezată localitatea este înconjurat de dealuri împădurite
Activitati specifice zonei:
Agricultură
Creşterea bovinelor (existând şi un nucleu de bubaline - bivoliţe - aproximativ 80 de capete)
Cultură mare
Mică industrie (prelucrare piei bovine)
Comerţ
Obiective turistice:
Punctul fosilifer Bucovăţ
Motelul turistic "Terasa Băniei"
Pe raza satul Cîrligei a existat vechea dava getodacică "Pelenoava"
Facilitati oferite investitorilor:
Cadrul natural geografic în care este aşezată localitatea, fiind înconjurată de dealuri împădurite
Apropierea de Municipiul Craiova la numai 5 km distanţă
Proiecte de investitii:
Extindere la şcoala generală, în comuna Bucovăţ
Amenajare gropi de gunoi
Construcţie stadion în comuna Bucovăţ, sat Leamna
Construcţie bază sportivă multifuncţională
Construcţia unei grădiniţe în comuna Bucovăţ
Construcţia unei săli de sport în comuna Bucovăţ
Reabilitare cămin cultural în comuna Bucovăţ
Proiect integrat - canalizare, staţie de epurare, prelungire la reţeaua de apă
Amenajarea unui părculeţ la punctul fosilifer
Producerea de energie termică prin valorificarea resurselor regenerabile în comuna Bucovăţ
Modernizare şi asfaltare drumuri în comuna Bucovăţ
Modernizare drumuri de acces către exploataţiile agricole